< Terug naar Actueel
Gedragscode Zwembranche

Gedragscode Zwembranche

Vrijwel ieder kind in Nederland heeft zwemles en haalt één of meerdere zwemdiploma's. Jaarlijks halen ongeveer 400.000 kinderen één of meerder zwemdiploma's van het zwem ABC. In totaal werken er zo'n 35.000 mensen in het zwemonderwijs. Dit betekent dat het zwembad een plek is waar veel mensen, van jong tot oud, samenkomen.

Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streven naar een klimaat zonder ongewenste intimiteiten. Ze vinden het belangrijk dat ongewenst gedrag binnen de zwembranche wordt voorkomen en bestreden. De Gedragscode Zwenbranche geeft een objectieve norm wat wel en niet kan. Er staat beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega's mogen verwachten. Het geeft het (zwembad)personeel, vrijwilligers, ouders en kinderen houvast en bescherming.

Zwembadmedewerkers kunnen in situaties komen die privacy van bezoekers raken, denk bijvoorbeeld aan kleedkamers en doucheruimten. De omgang tussen zwemonderwijzer en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking). Lichamelijk contact is ook nodig bij voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie en bij handhaving van de order en veiligheid.

Het verdient aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwemonderwijzers en andere (zwembad) medewerkers in concrete situaties. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen.

Klik op onderstaande link om de Gedragscode Zwembranche helemaal te lezen. De Gedragscode Zwembranche is ontwikkeld door de Nationale Raad Zwemveiligheid.  

www.nrz-nl.nl/gedragscode-zwembranche


Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Heeft u na het lezen hiervan vragen en/of suggesties dan kunt u ons altijd bellen 0187-601664, mailen cor@sr-go.nl, of persoonlijk bij ons aan de receptie, Hondsgalgweg 1, 3247 XW Dirksland.

Met vriendelijk groet,
Cor Monster
Manager Sportcomplex de Gooye